Pre Loader

În lumea noastră care este în continuă mişcare, clădirile, lucrările de construcţii se tasează, vibrează şi sunt expuse la nenumărate influenţe. Birourile de studii şi antreprenorii trebuie să fie capabili să identifice aceste mişcări cu exactitate pentru a verifica starea structurală a unei clădiri.
Deţinerea acestor informaţii într-o manieră cât mai precisă face parte din know-how-ul nostru. Crearea de sisteme de monitorizare pentru observarea în timp real, periodică sau continuă şi automatizată, permite determinarea gravităţii deformaţiilor, însă în acelaşi timp şi viteza şi accelerarea deplasărilor care sunt asociate acestora. Rezultatul obţinut ne permite să comparăm comportamentul real al unei structuri cu modelul teoretic al acesteia. În acest context, EXCELTOP dispune de uneltele necesare pentru a putea răspunde la aceste întrebări. Având în vedere faptul că fiecare proiect este diferit, vă propunem întotdeauna soluţii personalizate cu ajutorul unor tehnologii adaptate fiecărui proiect în parte.