Pre Loader

În cadrul studiilor sau instalării de conducte subterane, sarcinile EXCELTOP sunt multiple şi cuprind în special stabilirea planului principal al proiectului, negocierile privind traversarea terenurilor (servituţi), măsurarea terenului natural, căutarea titularilor existenţi, studiul conductei (profiluri în lungime şi în plan), controlul instalării conductei, realizarea planurilor as-built şi a carnetelor de suduri sau de îmbinări, etc.
Toate sarcinile de asistenţă pe lângă managementul lucrării (măsurători, detectarea conductelor deja existente, testul Pearson) sau de întreţinere pentru întreprinderile responsabile cu instalarea (starea locului înainte şi după lucrări) pot fi realizate de către EXCELTOP.